ทีมงานป้องกัน ได้ทำการ ล้างโบสถ์วัดสุวรรณ และล้างถนน หน้า อบต.บ้านขวาง

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง

ทีมงานป้องกัน ได้ทำการ ล้างโบสถ์วัดสุวรรณ และล้างถนน หน้า อบต.บ้านขวาง