บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี ๒๕๖๔ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

[pdfjs-viewer viewer_width=0 viewer_height=800 url=http://bankhwang.go.th/wp-content/uploads/2021/08/ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง-.pdf download=true print=true fullscreen=false fullscreen_target=false fullscreen_text=”on” zoom=0 search_term=”” ]