ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านนายชุม  จำนงค์ศาสตร์ ถึงสุดเขตบ้านขวาง(ทางไปสำนักสงฆ์) หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านขวาง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,650เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้างตามสภาพพื้นที่  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขออนุมัติราคากลาง