ประกาศการเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายชุม จำนงค์ศาสตร์ ถึงสุดเขตบ้านขวาง (ทางไปสำนักสงฆ์) หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านขวาง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ราคากลาง