ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ ประเภทคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์หมายเลข 416-51-0006 จำนวน 1 เครื่อง ของหน่วยงานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fybb.bankhwang.go.th%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F09%2F%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1.pdf” viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]