ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fybb.bankhwang.go.th%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F11%2F%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2.pdf” viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]