ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาคนงานทั่วไป ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fybb.bankhwang.go.th%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F02%2F%E0%B8%93%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C.pdf” viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]