ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายามดูแลรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง