ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fybb.bankhwang.go.th%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F08%2F%E0%B8%A1%E0%B8%B4.%E0%B8%A2.64.pdf” viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]