ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาคนงานตัดหญ้า ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ โดบวิธีเฉพาะเจาะจง