ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาคนงานทั่วไป ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง