ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อซิงค์สแตนเลส ขนาด 1 เมตร ขาอลูมิเนียม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fybb.bankhwang.go.th%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F05%2FIMG_20220503_0001.pdf” viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]