ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ปนะกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่นจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fybb.bankhwang.go.th%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F05%2F%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87.pdf” viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]