ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ กิจกรรม “รำลึกครบรอบ 10 ปี เสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fybb.bankhwang.go.th%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F05%2F%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2.pdf” viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]