ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อต้นกล้าไม้ (ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์) ตามโครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงม

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fybb.bankhwang.go.th%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F05%2F%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2-1.pdf” viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]