ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาว บริเวณอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fybb.bankhwang.go.th%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F05%2F%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2.pdf” viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]