ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายถนนโพธิ์พระยาท่าเรือ ถึงสายหนองกระทุ่ม บ้านขวาง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านขวาง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,550 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้างตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fybb.bankhwang.go.th%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F06%2FCCF_000215.pdf” viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]