ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fybb.bankhwang.go.th%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F06%2F%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E0%B8%9E.%E0%B8%84..pdf” viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]