ประกาศองค์การบริหารส่วตำบลบ้านขวาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๘๙๔๘ พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fybb.bankhwang.go.th%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F06%2F%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%95.pdf” viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]