ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า)ครุภัณฑ์หมายเลข ๔๔๒-๕๘-๐๐๑๒ และ ๔๔๒-๕๘-๐๐๑๓

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fybb.bankhwang.go.th%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F06%2F%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%89%E0%B8%B2-1.pdf” viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]