ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอการราคาจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)ครุภัณฑ์หมายเลข ๔๒๐-๔๘-๐๐๐๓ และ ๔๒๐-๕๘-๐๐๑๑ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fybb.bankhwang.go.th%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F06%2F%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C.pdf” viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]