ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจ้างเหมาคนงานตัดหญ้า ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fybb.bankhwang.go.th%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F06%2FCCF_000252.pdf” viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]