ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดินลูกรังเพื่อซ่อมแซมถนนใต้สะพานหนองหม้อไปประตูน้ำ หมู่ที่ ๑,๓ ตำบลบ้านขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fybb.bankhwang.go.th%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F07%2FIMG_20220706_0001.pdf” viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]