ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[pdfjs-viewer url=”http://bankhwang.go.th/wp-content/uploads/2022/07/ชนะวัสดุสำนักงาน-14-รายการ.pdf” attachment_id=”4516″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]