ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[pdfjs-viewer url=”http://bankhwang.go.th/wp-content/uploads/2022/07/จ้างเหมาประดับผ้า-ร.10.pdf” attachment_id=”4526″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]