ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ  ครุภัณฑ์หมายเลข 420-57-0006  ของกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง