ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาคนงานทั่วไป ปะจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[pdfjs-viewer url=”http://bankhwang.go.th/wp-content/uploads/2022/07/ณัฐวิภา-1.pdf” attachment_id=”4547″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]