ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายามดูแลรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน กรกฏาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีฉพาะเจาะจง

[pdfjs-viewer url=”http://bankhwang.go.th/wp-content/uploads/2022/07/ประมวล.pdf” attachment_id=”4569″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]