ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๘๙๔๘ พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[pdfjs-viewer url=”http://ybb.bankhwang.go.th/wp-content/uploads/2022/08/รถยนต์ส่วนกลาง-378.pdf” attachment_id=”4618″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]