ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลเว็บไซด์รายปี WWW.bankhwang.go.th และค่าเช่า Host,โดเมนเนม WWW.bankhwang.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[pdfjs-viewer url=”http://bankhwang.go.th/wp-content/uploads/2022/08/เว็บไซด์.pdf” attachment_id=”4626″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]