ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565

[pdfjs-viewer url=”http://bankhwang.go.th/wp-content/uploads/2022/08/สขร..pdf” attachment_id=”4632″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]