ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fybb.bankhwang.go.th%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F10%2FCCF_000103.pdf” viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]