ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565)

[pdfjs-viewer url=”http://bankhwang.go.th/wp-content/uploads/2022/08/ไตรมาส-3-1.pdf” attachment_id=”4654″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true][pdfjs-viewer url=”http://bankhwang.go.th/wp-content/uploads/2022/08/ไตรมาส-3-2.pdf” attachment_id=”4655″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]