ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ช่วยการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[pdfjs-viewer url=”http://bankhwang.go.th/wp-content/uploads/2022/08/ปิ.pdf” attachment_id=”4661″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]