ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายามดูแลรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[pdfjs-viewer url=”http://bankhwang.go.th/wp-content/uploads/2022/08/เทอญ-1.pdf” attachment_id=”4679″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]