ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านนงานครัว จำนวน ๑๑ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[pdfjs-viewer url=”http://bankhwang.go.th/wp-content/uploads/2022/08/งานบ้านงานครัว-6-กค.pdf” attachment_id=”4682″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]