ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๙๙๘ พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง