ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง