ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา ของกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง