ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ บริเวณอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง