ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง