ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาคนงานตัดหญ้า ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง