ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายามดูแลรักษาความปลอดภัย ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง