ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตภายในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fybb.bankhwang.go.th%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F11%2FCCF_000003.pdf” viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]