ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 “บ้านขวางสามัคคี” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง