ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนโพธิ์พระยา-ท่าเรือ ถึงบ้านนายชุม จำนงค์ศาสตร์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง