ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายอะครีลิคตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง