ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุวรรณเจดีย์

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fybb.bankhwang.go.th%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F11%2F%E0%B8%A8%E0%B8%9E%E0%B8%94.pdf” viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]