ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์หมายเลข 420-48-0003 และ 420-640013) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง