ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ครุภัณฑ์หมายเลข 416-52-0014 ,416-51-0007 และ 416-60-0018) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง